Registrering av ulykker og nestenulykker

 
For å forebygge ulykker i klatring og fjellsport, er det viktig å ha kunnskap om når, hvordan og hvorfor ulykker skjer. Ved å registrere hendelser her, gir du et viktig bidrag til dette. Opplysningene blir analysert av Norges klatreforbund og Norsk fjellsportforum i samarbeid. Alt materiale som offentliggjøres blir anonymisert.
 
Felter merket med * (måned, år, telefonnummer og/eller e-postadresse) er de eneste som MÅ fylles ut. Ellers er skjemadelene 1 til 6 de viktigste.

 1. Generell informasjon
   a) Hvem fyller ut rapporten?
* Navn:
* Telefon:
* E-post:
b) Tid og sted for hendelsen
* Dato: / /   (DD/MM/ÅÅÅÅ. År og måned må fylles ut, dag kan utelates)
Område:
Rute/sted:
Hvor i ruta:
Værforhold:
c) Terrengtype
Innevegg Fjellside/rygg Foss
Klatreklippe/stein     Renne/gjel/juv        Grotte
Fjellvegg Bre Annet
d) Føre/underlag
Tørt    Vått    Snø    Is    Blandet
 
 2. Involverte personer og eventuelle skader
a) Involverte personer
Oppgi alder, kjønn og erfaringsnivå for alle som var involvert i hendelsen. Anslå alder dersom du ikke vet dette nøyaktig.
Alder
     Kjønn      Erfaringsnivå  
 
  Lite = 0-1 år
  Moderat = 1-4 år
  Erfaren > 4 år
 Mann  
 Kvinne 
 Ingen 
 Lite 
 Moderat 
 Erfaren 
 Ukjent 
 1.  
 2.  

b) Beskrivelse av skadene
Beskriv skaden(e) så kortfattet og presist som mulig, person for person.
 
 3. Type aktivitet da ulykken skjedde
a) Turens hovedformål
Klatring e.l.    Fottur/topptur/skitur    Bretur    Annen fjellsport
b) Organisering
Organisert tur/kurs: Ja Nei
c) Type aktivitet da ulykken skjedde
Klatring, led Nedtur Usikret klyving   Standplassopphold  
Klatring, toer/topptau    Rappell Buldring Anmarsj
Klatring, solo   Nedfiring    
Annet, spesifiser:
 
 4. Type ulykke
Hvilken type hendelse var ulykken? Det er mulig å krysse av flere valg.
Fall i vegg/bratt lende Snøskred/isras Sykdom/gradvis skade  
Fall i bresprekk Fallende stein/is/gjenstand   Nestenulykke
Usikret utglidning Mistet vegen/gikk seg fast  
Annet, spesifiser:
 
 5. Hendelsesforløp
Gi en kort beskrivelse av selve ulykkeshendelsen.
 
 6. Årsak
Hva mener du utløste selve ulykkeshendelsen?
Kryss av for de faktorene du mener hadde betydning, og/eller beskriv selv.
  a) Årsaksfaktorer, kryss av
 Faktor
     Betydning
  Ingen  
  Noe  
  Stor  
 Ytre hendelse (skred, ras, vær etc.)
 Handling av person utenfor laget
 Svikt eller problemer ved:  
     Sikringspunkter
     Utstyr eller bruk av utstyr
     Å følge sikkerhetsregler/prosedyrer
     Vurdering av forhold/situasjon
     Kommunikasjon
 Menneskelig faktor:  
     Utilstrekkelig kunnskap
     Utilstrekkelig ferdighet/øvelse
     Svikt i konsentrasjon/oppmerksomhet  
     Tok bevisst sjanse
     Hastverk/stress
     Sliten/utmattet/utpsyket
     Ble forstyrret/distrahert
 
  b) Årsak, egen beskrivelse
 
 7. Tilleggsopplysninger
  a) Hjelm
Var hjelm i bruk? Ja Nei Hadde dette betydning for skadeutfallet? Ja Nei
Hvis betydning for skaden, spesifiser:
  b) Sikringsmetode
Var tau i bruk da ulykken skjedde? Ja Nei
Hvis tau i bruk: hvilke sikrings- og forankringsmetoder ble brukt?
   Sikringsmetode: Vanlig klatremetode   Løpende forankring   Taulag uten forankring
     (bremetode)
   Forankringer: Naturlig sikret Borebolter Blandet
   Var det teknisk klatring?  Ja    Nei
  c) Ved utstyrssvikt
    Har du detaljer om hva som sviktet, varemerke/modell, alder, slitasje; hva som kan ha ført til svikten etc?
  d) Ved skred
    Har du detaljer om hva som utløste skredet, størrelse, hvor mange som ble tatt/begravd, snødekke, helling, s/m-utstyr, værhistorie etc?
 
 8. Erfaringer
  Hva kunne forhindret ulykken? Er det noe å lære som kan forhindre framtidige ulykker?
 
 9. Redning
a) Ulykken medførte
Ikke behov for redning      Organisert redning
Kameratredning Varsling av politi/redningssentral
b) Viktige erfaringer fra redningsarbeidet?
 
 10. Andre kommentarer
 
 
  

 
Når du trykker på "send" vil skjemaet bli sendt til NKF's sikkerhetsansvarlige,
og du får du opp en kvitteringsside som viser den informasjonen du har lagt inn.

Dersom du ønsker å korrigere noe etter at skjemaet er sendt, må du ta kontakt med nettansvarlig.

Etterhvert vil du også få kvittering fra NKF på at skjemaet er mottatt,
forutsatt at du har oppgitt riktig e-postadresse.

Takk for hjelpen!


Norges Klatreforbund.26. januar 2020